JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gračanica
Adresa: Skver bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 702 007; 035 706 012; 035 706 062
Fax: 035 702 007
Email: vod.kan@bih.net.ba
Webstranica: https://vodovodgracanica.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod