JKP Komrad d.o.o. Bihać

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Ivana Frane Jukića Bbb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 318 018
Fax: 037 318 025
Email: komrad@komrad-bihac.ba; vid.santic@komrad-bihac.ba
Webstranica: https://www.komrad-bihac.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vid Šantić 2017-02-01 2020-05-11 Direktor
Hadis Jusić 2013-01-01 2017-01-05 Direktor
Amel Alagić 2009-04-15 2012-03-03 Direktor
Mehura Selimović 2020-05-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alan Mehdin 2020-01-01 2021-03-01 Član NO
Merhud Keškić 2019-12-10 2020-03-16 Član NO
Aladin Telalović 2019-12-10 2020-03-16 Predsjednik NO
Amela Redžić 2016-12-27 2019-12-10 Predsjednik NO
Nermin Bašanović 2017-03-31 2019-12-10 Član NO
Ajla Ramić 2016-12-27 2017-03-31 Član NO
Samir Vojić 2014-02-06 2016-12-27 Član NO
Amir Fajić 2014-02-06 2016-12-27 Član NO
Fuad Hambelić 2014-02-06 2016-12-27 Predsjednik NO
Elvir Selimbegović 2013-03-21 2014-02-06 Predsjednik NO
Mirsad Merdanić 2013-03-21 2014-02-06 Član NO
Amir Fajić 2013-03-21 2014-02-06 Član NO
Senada Bratić 2010-12-28 2013-03-21 Predsjednik NO
Haris Šarganović 2012-12-28 2013-03-21 Član NO
Alen Dervišević 2010-12-28 2012-12-28 Član NO
Senada Bratić 2010-07-19 2010-12-28 Član NO
Elvis Beganović 2010-07-19 2010-12-28 Predsjednik NO
Alen Dervišević 2010-07-19 2010-12-28 Član NO
Mara Đug 2016-12-27 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mehura Selimović 2009-04-15 2020-01-01 Član uprave
Indira Hadžimulić 2015-01-29 2019-09-29 Član uprave
Danko Jakšić 2011-11-22 2013-04-21 Član uprave
Rasim Dervišević 2012-11-30 2012-12-31 VD - Direktor
Danko Jakšić 2012-03-04 2012-11-30 VD - Direktor
Jasminka Dellamea 2011-04-25 2011-11-16 v.d. Član uprave
Almer Mulić 2009-06-30 2010-11-04 Član uprave
Aida Zjakić 2019-10-02 Član uprave
Izet Seferagić 2020-08-26 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod