KP Bobas a.d. Kotor Varoš

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kotor Varoš
Adresa: Cara Dušana bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 783 119; 051 784 063
Fax: 051 785 224
Email: jkp.bobas@blic.net
Webstranica: https://www.kpbobas.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod