KP Toplana a.d. Gradiška

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gradiška
Adresa: Vojvode Mišića br.64
Procenat: 0.00
Telefon: 051 816 264
Fax: 051 813 264
Email: info@ieegroup.net
Webstranica: https://www.ieegroup.net
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Darijo Kodić 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Uroš Grahovac 2022-01-01 Predsjednik NO
Slavko Subotić 2022-01-01 Član NO
Slaviša Lukić 2022-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod