JP Sportski centar Servitium Gradiška

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gradiška
Adresa: Dositeja Obradovića br.9
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milena Brkić 2016-12-08 2017-09-25 v.d. Predsjednik NO
Rajko Kukrić 2016-12-08 2017-09-25 v.d. Član NO
Goran Vukotić 2016-12-08 2017-09-25 v.d. Član NO
Nebojša Dmitrović 2013-02-21 2016-12-08 v.d. Predsjednik NO
Mitar Miljić 2013-02-21 2016-12-08 v.d. Član NO
Mara Drinić 2013-02-21 2016-12-08 v.d. Član NO
Vasko Stojnić 2009-12-21 2013-02-21 v.d. Član NO
Marica Bubulj 2009-12-21 2013-02-21 v.d. Predsjednik NO
Mirko Petrović 2009-12-21 2013-02-21 v.d. Član NO
Milena Brkić 2017-09-25 Predsjednik NO
Rajko Kukrić 2017-09-25 Član NO
Goran Vukotić 2017-09-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Valentina Perić 2009-12-21 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod