JP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Grijanje d.o.o. Kakanj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51
Procenat: 0.00
Telefon: 032 554 838; 062 763 286
Fax:
Email: info@grijanje.co.ba
Webstranica: https://www.grijanje.co.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirnes Bajtarević 2016-03-08 2020-03-08 Direktor
Kasim Alajbegović 2014-09-01 2015-10-09 Direktor
Kasim Alajbegović 2010-09-01 2014-09-01 Direktor
Mirnes Bajtarević 2020-03-08 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivo Majstorović 2018-07-01 2022-07-01 Član NO
Salih Hasagić 2018-07-01 2022-07-01 Član NO
Alma Haračić 2018-07-01 2022-07-01 Predsjednik NO
Amela Džomba 2014-07-01 2018-07-01 Član NO
Mustafa Vejspahić 2014-07-01 2018-07-01 Predsjednik NO
Ernest Zakušek 2014-07-01 2018-07-01 Član NO
Mustafa Vejspahić 2010-07-01 2014-07-01 Predsjednik NO
Emir Zaimović 2010-07-01 2014-07-01 Član NO
Ivo Majstorović 2010-07-01 2014-07-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirnes Bajtarević Bajtarević 2015-10-09 2016-03-08 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod