JP Veterinarska stanica d.o.o. Čelić

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Čelić
Adresa: 208. Brdske brigade 10
Procenat: 0.00
Telefon: 035 660 141
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod