JP Kulturno informativni centar d.o.o. Prača

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Pale (FBiH)
Adresa: Himze Sablje 33
Procenat: 0.00
Telefon: 061 136 981; 038 799 111
Fax: 038 799 111
Email: kicpraca@bih.net.ba
Webstranica: https://www.radiopraca.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ramiz Aganović Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dika Halilović 2016-10-04 2021-04-21 Predsjednik UO
Mirsada Jašarević 2016-10-04 2021-04-21 Član UO
Azra Prljača 2016-10-04 2021-04-21 Član UO
Jusuf Čolo 2016-10-04 2021-04-21 Član UO
Anel Škulj 2016-10-04 2021-04-21 Član UO
Berina Žigo 2021-04-21 Član UO
Elizana Sipović 2021-04-21 Član UO
Dika Halilović 2021-04-21 Predsjednik UO
Mirsada Jašarević 2021-04-21 Član UO
Avdo Salispahić 2021-04-21 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod