Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Franca Lehara 7
Procenat: 0.00
Telefon: https://www.bhtelecom.ba/organizacija-i-upravljanje/#poslovni_kontakti
Fax:
Email: kabinet@bhtelecom.ba
Webstranica: https://www.bhtelecom.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sedin Kahriman 2020-01-06 2020-09-03 VD - Direktor
Sedin Kahriman 2018-12-05 2020-01-06 Direktor
Mirsad Zaimović 2015-01-01 2018-12-04 Direktor
Nedžad Rešidbegović 2007-08-01 2014-12-31 Direktor
Sedin Kahriman 2020-09-04 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Almir Tahirović 2020-10-17 2020-10-17 v.d. Član NO
Vjekoslav Ivanković 2016-07-01 2020-07-17 Član NO
Mugdim Mandžuka 2016-07-01 2020-07-17 Član NO
Svetlana Cenić 2017-10-23 2020-07-17 Član NO
Haris Delizaimović 2016-07-01 2020-07-17 Član NO
Almina Pilav 2016-07-01 2020-07-17 Član NO
Nedin Dedić 2016-07-01 2020-07-17 Član NO
Mugdim Mandžuka 2011-06-04 2019-09-21 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2011-06-04 2019-09-21 Član NO
Kemal Kačapor 2011-06-04 2019-09-21 Član NO
Kadrija Hodžić 2011-06-04 2019-09-21 Predsjednik NO
Branko Romić 2011-06-04 2019-09-21 Član NO
Ševal Kovačević 2011-06-04 2019-09-21 Član NO
Fuad Čibukčić 2016-07-01 2017-10-23 Predsjednik NO
Ibrahim Velić 2016-04-22 2016-06-30 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2016-04-22 2016-06-30 Član NO
Mugdim Mandžuka 2016-04-22 2016-06-30 Član NO
Fuad Čibukčić 2016-04-22 2016-06-30 Predsjednik NO
Almina Pilav 2016-04-22 2016-06-30 Član NO
Nedin Dedić 2016-04-22 2016-06-30 Član NO
Fuad Čibukčić 2016-01-05 2016-04-06 Predsjednik NO
Almina Pilav 2016-01-05 2016-04-06 Član NO
Nedin Dedić 2016-01-05 2016-04-06 Član NO
Ibrahim Velić 2016-01-05 2016-04-06 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2016-01-05 2016-04-06 Član NO
Mugdim Mandžuka 2016-01-05 2016-04-06 Član NO
Mugdim Mandžuka 2015-09-22 2015-12-22 Predsjednik NO
Nedin Dedić 2015-09-22 2015-12-22 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2015-09-22 2015-12-22 Član NO
Ibrahim Velić 2015-09-22 2015-12-22 Član NO
Haris Delizaimović 2015-09-22 2015-12-22 Član NO
Ševal Kovačević 2015-09-22 2015-12-22 Član NO
Eldin Hadžiselimović 2011-08-30 2015-09-21 Član NO
Mesud Hadžialić 2010-07-20 2011-06-03 Član NO
Alden Bajgorić 2010-07-20 2011-06-03 Predsjednik NO
Srećko Mataić 2010-07-20 2011-06-03 Član NO
Mugdim Mandžuka 2010-07-20 2011-06-03 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2010-07-20 2011-06-03 Član NO
Ševal Kovačević 2010-07-20 2011-06-03 Član NO
Nihad Imamović 2008-08-12 2010-12-18 Član NO
Džemal Salihović 2008-08-12 2010-05-18 Član NO
Sead Gušmirović 2008-08-12 2010-05-18 Član NO
Samir Čaušević 2008-08-12 2010-05-18 Predsjednik NO
Mirsad Huseinbašić 2008-08-12 2010-05-18 Član NO
Vjekoslav Ivanković 2008-08-12 2010-05-18 Član NO
Haris Delizaimović 2020-07-17 v.d. Član NO
Almina Pilav 2020-07-17 v.d. Član NO
Nedin Dedić 2020-07-17 v.d. Član NO
Mugdim Mandžuka 2020-07-17 v.d. Predsjednik NO
Fuad Cuplov 2020-12-18 v.d. Član NO
Mirko Rogić 2020-07-17 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kemal Kapetanović 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Muamer Hadžović 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Samira Ćerim 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Mirza Odobašić 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Adnan Huremović 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Samir Jusufović 2020-01-06 2020-12-31 v.d. Član uprave
Muamer Hadžović 2016-01-25 2020-01-06 Član uprave
Adnan Huremović 2018-12-05 2020-01-06 Član uprave
Samira Ćerim 2018-12-05 2020-01-06 Član uprave
Samir Jusufović 2018-12-05 2020-01-06 Član uprave
Elvedin Kanafija 2018-12-05 2020-01-04 Član uprave
Orhideja Junuzović 2015-06-27 2020-01-04 Član uprave
Tarik Čaršimamović 2015-06-27 2018-12-04 Član uprave
Duljko Hasić 2016-01-25 2018-12-04 Član uprave
Alma Čolo 2015-06-27 2018-12-04 Član uprave
Sedin Kahriman 2015-06-01 2018-12-04 Član uprave
Nihad Borovina 2015-06-27 2016-01-24 Član uprave
Adnan Huremović 2015-01-01 2016-01-24 Član uprave
Elvidin Kovač 2011-06-24 2015-06-26 Član uprave
Đenana Muračević 2011-12-01 2015-06-26 Član uprave
Aida Štajnbauer 2011-06-24 2015-06-26 Član uprave
Hamdo Katica 2010-11-13 2015-06-26 Član uprave
Bakir Ćelosmanović 2004-09-01 2015-06-26 Član uprave
Jasminko Akšamija 2011-12-01 2014-12-31 Član uprave
Senad Herenda 2010-05-11 2011-06-23 Član uprave
Nazuf Hadžiahmetović 2009-12-09 2011-06-23 Član uprave
Sead Kozlić 2007-11-02 2010-11-12 Član uprave
Emir Gutošić 2008-07-01 2010-11-12 Član uprave
Jasminko Akšamija 2007-08-01 2010-11-12 Član uprave
Mustafa Kurtić 2009-10-15 2010-05-10 Član uprave
Kemal Avdagić 2020-12-31 Član uprave
Muamer Hadžović 2020-12-31 Član uprave
Samira Ćerim 2020-12-31 Član uprave
Mirza Odobašić 2020-12-31 Član uprave
Adnan Huremović 2020-12-31 Član uprave
Samir Jusufović 2020-12-31 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-06-09 nastavak 18. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2016. godine 2016 Dom naroda FBiH 2018-06-06 22. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2016. godine 2016 Zastupnički dom FBiH 2020-02-19 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2015. godine-revidirani 2015 Dom naroda FBiH 2017-03-02 19. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2015. godine-revidirani 2015 Zastupnički dom FBiH 2016-12-21 15. sjednica Usvojeno - Utvrđeno