JP Radio Ključ d.o.o. Ključ

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Ključ
Adresa: Branilaca BiH bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 660 049
Fax: 037 660 049
Email: radioklj@bih.net.ba
Webstranica: https://media-kljuc.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod