JP DEP-OT d.o.o. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Bulevar Živojina Mišića br.23
Procenat: 0.00
Telefon: 051 258 320
Fax: 051 258 321
Email: depot@teol.net
Webstranica: https://www.dep-ot.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Momčilo Rokvić 2009-01-01 2013-01-01 Direktor
Novo Grujić 2013-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Polović 2017-01-01 2021-01-01 Član NO
Vojislav Stanić 2017-01-01 2021-01-01 Član NO
Zoran Savić 2017-01-01 2021-01-01 Predsjednik NO
Dušan Slijepčević 2013-01-01 2017-01-01 Član NO
Gordana Lihović 2013-01-01 2017-01-01 Predsjednik NO
Nebojša Dmitrović 2013-01-01 2017-01-01 Član NO
Miroslav Soldat 2009-01-01 2013-01-01 Predsjednik NO
Marica Bubulj 2009-01-01 2013-01-01 Član NO
Ljubomir Jotić 2009-01-01 2013-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Valentina Balabac 2015-01-01 2019-01-01 Član uprave
Brankica Gegić 2015-01-01 Član uprave
Draženko Bijelić 2019-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod