KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gradiška
Adresa: Ulica Bistrička br. 1
Procenat: 0.00
Telefon: 051 813 225
Fax:
Email: gradskacistoca@gradiska.com
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jelena Trivan 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Lučić 2022-01-01 Član uprave
Slavko Mitrović 2022-01-01 Član uprave
Draško Marković 2022-01-01 Član uprave
Danijela Maletić 2022-01-01 Član uprave
Branko Malović 2022-01-01 Član uprave
Nenad Tomović 2022-01-01 Član uprave
Dejan Carević 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod