JKP Jablanica d.d.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Omladinsko šetalište bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 752 378
Fax: 036 753 183
Email: javnokom@bih.net.ba
Webstranica:
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muhamed Idrizović 2011-06-29 2015-05-15 Direktor
Mustafa Redžić 1998-01-01 2011-06-29 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mesud Tucaković 2015-02-27 2015-05-14 Član NO
Arfan Nezirić 2015-02-27 2015-05-14 Član NO
Mirsada Džino 2015-02-27 2015-05-14 Član NO
Mirsada Džino 2011-12-15 2015-02-27 Član NO
Mesud Tucaković 2011-12-15 2015-02-27 Član NO
Safet Kovačević 2011-12-15 2015-02-27 Član NO
Amra Dervišbegović 2011-09-15 2011-11-15 Član NO
Aldin Širić 2011-09-15 2011-11-15 Član NO
Mesud Tucaković 2011-09-15 2011-11-15 Član NO
Aldin Širić 2010-05-27 2011-09-15 Član NO
Nazif Nezirić 2010-05-27 2011-09-15 Član NO
Amra Dervišbegović 2010-05-27 2011-09-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Asim Sunulahpašić 2015-05-14 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod