Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Maglaj
Adresa: Ulica Mladih 4
Procenat: 0.00
Telefon: 032 603 523
Fax: 032 603 523
Email: kjddoomaglaj@bih.net.ba
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amira Zukić 2017-08-14 2017-11-14 Direktor
Amira Zukić 2013-07-30 2017-07-30 Direktor
Mehmed Bradarić 2017-12-06 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alija Gračić 2016-09-26 2016-12-26 Član NO
Alma Mulić Osmić 2016-09-26 2016-12-26 Član NO
Dževad Čičkušić 2016-09-26 2016-12-26 Član NO
Alma Mulić Osmić 2012-09-25 2016-09-25 Član NO
Dževad Čičkušić 2012-09-25 2016-09-25 Član NO
Alija Gračić 2012-09-25 2016-09-25 Član NO
Jasko Obralić 2017-07-26 Član NO
Sanela Hadžišehić 2017-07-26 Član NO
Armin Banjić 2017-07-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod