JKP Čapljina d.o.o. Čapljina

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Čapljina
Adresa: Don Ilije Tomasa 12
Procenat: 0.00
Telefon: 036 806 124; 036 805 546
Fax:
Email: info@jkpcapljina.ba
Webstranica: https://www.jkpcapljina.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Marijo Čolić 2009-08-26 2019-01-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nikica Brajković 2013-11-28 2018-03-19 Predsjednik NO
Tomislav Borovac 2009-04-21 2018-03-19 Član NO
Nikola Zovko 2009-04-21 2018-03-19 Član NO
Slaven Cvitanović 2009-04-21 2013-11-28 Predsjednik NO
Nikica Brajković 2009-04-21 2013-11-28 Član NO
Vlado Žobrak 2009-04-21 2013-04-04 Član NO
Vinko Barić 2018-03-19 Član NO
Mirko Pažin 2013-04-04 Član NO
Željko Dalmatin 2018-03-19 Član NO
Nikica Brajković 2018-03-19 Član NO
Marko Borovac 2018-03-19 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Martina Vidić 2019-01-16 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod