JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Novi Travnik
Adresa: Kalinska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 525 310
Fax:
Email: info@vilenica-vodovod.ba
Webstranica: https://vilenica-vodovod.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nasko Bajramović 2012-03-05 2016-03-05 Direktor
Dževad Haskić 2008-02-19 2012-03-04 Direktor
Muris Brljak 2018-05-25 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Arid Tatar 2016-02-04 2020-02-04 Član NO
Drago Tokalić 2012-08-06 2016-08-06 Predsjednik NO
Amel Zaimović 2012-08-06 2016-08-06 Član NO
Meho Mujić 2012-08-06 2015-11-26 Član NO
Amel Zaimović 2008-07-28 2012-07-28 Član NO
Juro Jakočić 2008-07-28 2012-07-28 Predsjednik NO
Besim Belegić 2008-07-28 2012-07-28 Član NO
Amel Zaimović 2016-07-29 Član NO
Arid Tatar 2016-07-29 Član NO
Drago Tokalić 2016-07-29 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muris Brljak 2016-03-29 2018-05-25 VD - Direktor
Nasko Bajramović 2016-03-29 2016-03-29 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod