JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Orašje
Adresa: XI broj 14
Procenat: 0.00
Telefon: 031 710 240
Fax:
Email: info@vodovod-orasje.ba
Webstranica: https://vodovod-orasje.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivo Vincetić 2012-01-01 2013-12-31 Direktor
Katica Martinović 2003-01-01 2012-12-31 Direktor
Vidan Vidović 2016-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vlado Stanić 2013-05-14 2017-05-14 Predsjednik NO
Ekrem Arnautalić 2013-05-14 2017-05-14 Član NO
Miroslav Maroš 2013-05-14 2017-05-14 Član NO
Perica Vuković 2009-11-24 2013-02-25 Član NO
Ivka Vincetić 2009-11-24 2013-02-25 Član NO
Mato Oršolić 2009-11-24 2013-02-25 Član NO
Elvis Živković 2017-07-20 Član NO
Ekrem Arnautalić 2017-07-20 Član NO
Vlado Stanić 2017-07-20 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vidan Vidović 2013-01-01 2016-12-31 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod