Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Hajduk Stanka br.20
Procenat: 0.00
Telefon: 055 226 460
Fax: 055 226 462
Email: office@bnvodovod.com
Webstranica: https://www.bnvodovod.com/v2/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragomir Ljubojević 2011-09-01 2012-10-13 Direktor
Vasilije Mićić 2011-09-01 Direktor
Predrag Perković 2012-10-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Tanja Trifković 2017-02-06 2021-03-08 Član NO
Dejan Nogić 2012-12-20 2017-05-30 Član NO
Cvijetin Milivojević 2011-08-25 2017-02-06 Član NO
Miladin Vidić 2010-11-19 2014-05-26 Član NO
Slaviša Marković 2011-08-25 2012-12-20 Član NO
Miroslav Bosiljčić 2010-11-19 2011-08-25 Predsjednik NO
Žarko Simikić 2010-11-19 2011-08-25 Član NO
Dragan Đorđić 2010-11-19 2011-08-25 Član NO
Vesna Stevanović 2017-05-30 Član NO
Milenka Cerovina 2010-11-19 Član NO
Miroslav Škorić 2011-08-25 Predsjednik NO
Biljana Trifković 2014-05-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ružica Cvjetković 2012-11-23 2018-01-15 v.d. Član uprave
Dragoslav Nikolić 2011-09-23 2017-01-16 Član uprave
Predrag Perković 2011-09-23 2012-11-13 Član uprave
Milojko Todorović 2011-09-23 Član uprave
Mladen Mirković 2011-09-23 Član uprave
Milan Panić 2018-01-15 v.d. Član uprave
Darko Mitrić 2016-05-11 Član uprave
Ivana Stanišić 2017-01-16 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod