JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Čapljina
Adresa: Karaotok bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 814 716
Fax: 036 814 715
Email: info@hutovo-blato.ba; nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba
Webstranica: https://hutovo-blato.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nikola Zovko 2019-12-18 2023-12-17 Direktor
NIkola Zovko 2012-12-28 2016-12-27 Direktor
Nikola Zovko 2007-02-07 2011-02-06 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aida Gabela 2020-02-25 2020-05-24 v.d. Član NO
Ana Buljubašić 2020-02-25 2020-05-24 v.d. Član NO
Ajman Šoše 2020-02-25 2020-05-24 v.d. Član NO
Ana Aničić 2020-02-25 2020-05-24 v.d. Član NO
Jure Jerkić 2020-02-25 2020-05-24 v.d. Predsjednik NO
Jure Jerkić 2019-10-18 2020-01-17 v.d. Predsjednik NO
Aida Gabela 2019-10-18 2020-01-17 v.d. Član NO
Ana Buljubašić 2019-10-18 2020-01-17 v.d. Član NO
Ajman Šoše 2019-10-18 2020-01-17 v.d. Član NO
Ana Aničić 2019-10-18 2020-01-17 v.d. Član NO
Vjekoslav Tomić 2011-10-05 2015-10-04 Član NO
Latif Ujdur 2011-10-05 2015-10-04 Član NO
Srećko Marijanović 2011-10-05 2015-10-04 Član NO
Željko Bonić 2011-10-05 2015-10-04 Predsjednik NO
Zlatko Udovičić 2011-10-05 2015-10-04 Član NO
Alija Hujdur 2006-10-19 2010-10-18 Član NO
Ejup Tucaković 2006-10-19 2010-10-18 Član NO
Vjekoslav Tomić 2006-10-19 2010-10-18 Predsjednik NO
Milenko Soče 2006-10-19 2010-10-18 Član NO
Nikica Markić 2006-10-19 2010-10-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod