JP Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Tomislavgrad
Adresa: Kralja Zvonimira b.b.
Procenat: 0.00
Telefon: 034 352 360
Fax:
Email: veterinarska.stanica.tg@tel.net.ba
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod