JP Turizam Banovići d.o.o. Banovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Alije Dostovića 3
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod