JKP Teočak d.o.o. Teočak

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Teočak
Adresa: Centar bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 756 338
Fax:
Email: jkpteocak@hotmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod