KP Gradske toplane a.d. Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Srpskih ratnika bb
Procenat: 0.00
Telefon: 057 227 680
Fax: 057 227 033
Email: gradsketoplanead@gmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandar Mirković 2013-12-12 2017-12-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Risto Furtula 2012-02-08 2017-12-08 Član NO
Neda Radović 2012-02-08 2017-12-08 Član NO
Mladena Vuković 2014-07-09 2017-12-08 Član NO
Željka Blagojević 2012-02-08 2012-05-15 Član NO
Vlastimir Krsmanović 2011-05-11 2012-02-08 v.d. Član NO
Nadežda Maletić 2011-05-11 2012-02-08 v.d. Član NO
Risto Furtula 2011-05-11 2012-02-08 v.d. Član NO
Miro Gluhović 2008-06-20 2011-05-11 v.d. Član NO
Milenko Borovčanin 2008-06-20 2011-05-11 v.d. Član NO
Dalibor Pejović 2008-06-20 2011-05-11 v.d. Član NO
Nemanja Milinković 2017-12-08 v.d. Član NO
Momir Šarac 2017-12-08 v.d. Član NO
Lazar Gluhović 2017-12-08 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nenad Pavlović 2009-09-29 2013-12-12 VD - Direktor
Aleksandar Mirković 2017-12-13 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod