JP Informativno-kulturni centar Bužim p.o. - u likvidaciji

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bužim
Adresa: Gen. Izeta Nanića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 410 262
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod