JP Radio-televizija 7 d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Mirze Delibašića br. 4
Procenat: 0.00
Telefon: 035 366 660
Fax: 035 366 669
Email: direktor@rtv7.ba
Webstranica: https://rtv7.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasna Kapetanović 2011-09-22 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sead Mahmuzić 2016-06-01 2020-09-25 Predsjednik NO
Armela Efendić 2016-06-01 2020-09-25 Član NO
Mirha Ašćerić 2016-06-01 2020-09-25 Član NO
Mirzama Muftić 2011-09-22 2016-05-31 Član NO
Amra Delalić 2011-09-22 2016-05-31 Član NO
Armela Efendić 2011-09-22 2016-05-31 Član NO
Mirha Ašćerić 2020-11-11 Član NO
Veljda Mehić 2020-11-11 Član NO
Sead Mahmuzić 2020-11-11 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod