JP Parkovi Mostar p.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Zagrebačka 2
Procenat: 0.00
Telefon: 036 320 312
Fax: 036 314 891
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragan Krtalić 2008-01-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod