JP Javni servis Radio-televizija Srebrenica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Srebrenica
Adresa: Srebreničkog odreda bb
Procenat: 0.00
Telefon: 056 440 539; 056 440 626
Fax:
Email: info@rtvsrebrenica.org direktor@rtvsrebrenica.org
Webstranica: https://rtvsrebrenica.org/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod