JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Gornji Vakuf - Uskoplje
Adresa: Humac bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 253 026
Fax:
Email: rudnik.gracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rugracanica.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Salih Muftić 2011-10-11 2021-03-16 Direktor
Mustafa Manjagić 1999-04-01 2011-10-05 Direktor
Osman Sofić 2021-03-17 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Maid Gafić 2020-06-28 2020-07-15 v.d. Član NO
Suad Muminović 2020-06-28 2020-07-15 v.d. Član NO
Sabahudin Puljarga 2020-06-28 2020-07-15 v.d. Predsjednik NO
Suad Muminović 2020-03-30 2020-06-27 v.d. Član NO
Sabahudin Puljarga 2020-03-30 2020-06-27 v.d. Predsjednik NO
Maid Gafić 2020-03-30 2020-06-27 v.d. Član NO
Maid Gafić 2019-09-28 2020-03-30 Član NO
Husein Čepalo 2016-03-30 2020-03-30 Predsjednik NO
Suad Muminović 2016-03-30 2020-03-30 Član NO
Safer Mušanović 2016-03-30 2019-09-27 Član NO
Suad Muminović 2016-02-08 2016-03-30 v.d. Član NO
Safer Mušanović 2016-02-08 2016-03-30 v.d. Član NO
Husein Čepalo 2016-02-08 2016-03-30 v.d. Predsjednik NO
Adnan Ramić 2015-10-09 2016-02-06 v.d. Član NO
Suad Muminović 2015-10-09 2016-02-06 v.d. Predsjednik NO
Safer Mušanović 2015-10-09 2016-02-06 v.d. Član NO
Amer Brčić 2011-10-05 2015-10-05 Član NO
Mirsad Jordamović 2011-10-05 2015-10-05 Predsjednik NO
Mehrid Petrović 2011-10-05 2015-10-05 Član NO
Reuf Begović 2007-06-28 2011-10-05 Predsjednik NO
Stjepan Milišić 2007-06-28 2011-10-05 Član NO
Muhamed Starčević 2007-06-28 2011-10-05 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod