KP Komunalac a.d. Srbac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Srbac
Adresa: 11.novembra br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 051 740 866
Fax: 051 741 196
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radomir Nenad 2013-08-02 2020-08-27 Direktor
Bogoljub Bilanović 2013-04-22 Direktor
Bogoljub Bilanović 2017-08-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miloš Ožeg 2013-04-23 2017-03-20 Član NO
Vujadin Savić 2014-02-21 2017-03-20 Član NO
Marica Grmaš 2014-02-21 2015-12-21 Predsjednik NO
Rakić Đuro 2012-08-27 2013-04-23 Predsjednik NO
Miroslav Stojković 2012-08-27 2013-04-23 Član NO
Vesna Pantelić 2009-11-24 2013-04-23 Član NO
Mitar Vučinić 2017-11-24 Član NO
Marko Šnjegota 2017-03-20 Član NO
Nenad Srdić 2017-11-24 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod