JP Sportski centar Jablanica d.o.o. Jablanica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Željeznička bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 752 522
Fax:
Email: sportski.centar2017@hotmail.com
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sedin Lepara 2021-12-22 2025-12-22 Direktor
Sedin Lepara 2017-12-23 2021-12-22 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adnan Husrep 2021-10-01 2025-10-01 Član NO
Vanja Murvat 2021-10-01 2025-10-01 Član NO
Adis Šabanović 2021-10-01 2025-10-01 Predsjednik NO
Adnan Husrep 2017-04-25 2021-04-24 Predsjednik NO
Seada Biserović 2017-04-25 2021-04-24 Član NO
Haris Kurić 2017-04-25 2021-04-24 Član NO
Seada Biserović 2016-11-22 2017-05-24 Član NO
Edin Vule 2016-11-22 2017-05-24 Predsjednik NO
Adnan Husrep 2016-11-22 2017-04-24 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aldin Balić 2017-11-09 2017-12-22 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod