Komunalno a.d. Milići

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Milići
Adresa: Vuka Karadžića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 056 741 128
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Marko Bibić 2012-08-28 2016-08-27 Direktor
Slobodan Sušić 2010-05-31 2011-02-24 Direktor
Zoran Stjepanović 2020-03-05 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Drago Džinkić 2015-08-17 2019-06-28 Član NO
Milenko Lalović 2015-08-17 2019-06-28 Član NO
Mlađen Petković 2015-08-17 2019-06-28 Član NO
Milenko Lalović 2014-09-04 2015-08-17 v.d. Član NO
Mlađen Petković 2014-09-04 2015-08-17 v.d. Član NO
Drago Džinkić 2014-09-04 2015-08-17 v.d. Član NO
Mlađen Petković 2010-09-19 2014-09-04 Član NO
Drago Džinkić 2010-09-19 2014-09-04 Član NO
Milenko Lalović 2012-07-27 2014-09-04 Član NO
Marko Bibić 2010-09-19 2012-07-27 Član NO
Drago Džinkić 2019-06-28 v.d. Član NO
Milenko Lalović 2019-06-28 v.d. Član NO
Mlađen Petković 2019-06-28 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Stjepanović 2017-01-24 2020-03-05 VD - Direktor
Marko Bibić 2016-08-28 2017-01-23 VD - Direktor
Marko Bibić 2011-02-24 2012-08-28 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod