JKP Čistoca d.o.o. Čelić

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Čelić
Adresa: Zlatnih ljiljana bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 668 001
Fax: 035 668 002
Email: javno.preduzece@bih.net.ba
Webstranica: https://blog.jkpcistoca.com.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod