JP Radio televizija Doboj d.o.o. Doboj

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Doboj
Adresa: Miloša Obilića br.1
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: https://rtvdoboj.org/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Romeo Drljić 2015-02-20 2018-02-21 Direktor
Aleksandar Novaković 2018-02-21 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Maja Cvijanović 2017-02-27 2021-04-21 Član NO
Mladen Lukić 2017-02-27 2021-04-21 Predsjednik NO
Ismet Bečić 2017-02-27 2021-04-21 Član NO
Mladen Lukić 2017-02-27 Predsjednik NO
Almir Hadžikadunić 2017-02-27 Član NO
Aleksandar Janković 2017-02-27 Član NO
Bogdan Starčević 2021-04-22 Član NO
Elvira Kapetanović 2021-04-22 Član NO
Gordan Ivković 2021-04-22 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod