JP Li-Čistoća d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Livno
Adresa: Trg branitelja 1
Procenat: 0.00
Telefon: 034 203 513
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod