Union banka d.d. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Dubrovačka 6, Hamdije Kreševljakovića 19
Procenat: 0.00
Telefon: 033 561 000
Fax: 033 219 201
Email: info@unionbank.ba
Webstranica: https://www.unionbank.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2015 Web portal Web portal Nije dostupno
2014 Web portal Web portal Nije dostupno
2013 Web portal Web portal Nije dostupno
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2010 Web portal Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod