Preduzeće vodovod i kanalizacija Izvor a.d. Foča

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Foča (RS)
Adresa: Vuka Karadžića bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: https://izvorfoca.net/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ruža Stojanović 2012-12-06 2017-05-10 Direktor
Aleksandar Golijanin 2012-07-16 2012-12-05 Direktor
Milan Grujičić 2012-01-01 2012-07-15 Direktor
Vladimirka Marić 2006-10-16 2010-12-01 Direktor
Miomir Bojat 2017-05-10 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radojica Mlađenović 2017-05-04 2017-08-10 v.d. Član NO
Ognjen Berezovski 2017-05-04 2017-08-10 v.d. Član NO
Spasoje Jojić 2017-05-04 2017-08-10 v.d. Član NO
Vlade Simović 2013-08-20 2017-05-04 Član NO
Slaviša Stanković 2013-08-20 2017-05-04 Član NO
Ognjen Berezovski 2013-08-20 2017-05-04 Član NO
Ognjen Berezovski 2013-02-06 2013-08-20 v.d. Član NO
Vlade Simović 2013-02-06 2013-08-20 v.d. Član NO
Milutin Vujičić 2013-02-06 2013-08-20 v.d. Član NO
Ognjen Berezovski 2012-09-14 2013-02-06 Član NO
Igor Ćurčić 2012-09-14 2013-02-06 Član NO
Zdenko Sekulović 2012-09-14 2013-02-06 Član NO
Ognjen Berezovski 2011-12-28 2012-09-14 v.d. Član NO
Žarko Vuković 2011-12-28 2012-09-14 v.d. Član NO
Igor Ćurčić 2011-12-28 2012-09-14 v.d. Član NO
Vesna Kapetina 2006-01-31 2011-12-28 Član NO
Savo Milovanović 2006-01-31 2011-12-28 Član NO
Ivan Grujičić 2006-01-31 2011-12-28 Član NO
Ognjen Berezovski 2017-08-10 Član NO
Spasoje Jojić 2017-08-10 Član NO
Radojica Mlađenović 2017-08-10 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slobodanka Mihajlović 2011-01-01 2011-12-31 VD - Direktor
Milan Grujičić 2011-01-01 2011-12-31 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod