JKP Bioštica d.o.o. Olovo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Olovo
Adresa: Školska 3
Procenat: 0.00
Telefon: 032 825 152
Fax: 032 825338
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kasim Kljajić 2013-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Asmir Numanović 2013-01-01 2021-12-31 Član NO
Edin Sirćo 2017-01-01 2021-12-31 Član NO
Vehbija Hadžiabdić 2017-01-01 2021-12-31 Član NO
Ešef Jusubašić 2017-01-01 2021-12-31 Član NO
Dženan Smajić 2014-01-01 2017-12-31 Član NO
Vehbija Hadžiabdić 2013-01-01 2016-12-31 Član NO
Ešef Jusubašić 2013-01-01 2016-12-31 Član NO
Izudin Manso 2013-01-01 2014-12-31 Član NO
Asmir Numanović 2022-01-01 Član NO
Edin Sirćo 2022-01-01 Član NO
Amer Merdan 2022-01-01 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod