JKP Komunalac a.d. Laktaši

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Mire Cikote br.4
Procenat: 0.00
Telefon: 051 530 195; 051 535 580
Fax: 051 530 195
Email: info@komunalacad.net
Webstranica: https://komunalacad.net/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milan Petković 2014-12-30 2018-12-28 Direktor
Željko Stanivuković 2009-12-23 2013-12-23 Direktor
Milan Petković 2019-01-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radmila Kovačević 2018-03-30 2018-11-23 v.d. Član NO
Jovanka Sekimić 2018-03-30 2018-11-23 v.d. Član NO
Saša Popović 2018-03-30 2018-11-23 v.d. Član NO
Saša Popović 2014-03-28 2018-03-30 Član NO
Radmila Kovačević 2014-03-28 2018-03-30 Član NO
Jovanka Sekimić 2015-12-11 2018-03-30 Član NO
Mile Janjić 2014-03-28 2015-12-11 Član NO
Slaviša Stojaković 2013-11-25 2014-03-28 v.d. Član NO
Dragiša Zečević 2013-11-25 2014-03-28 v.d. Član NO
Mira Ševo 2013-11-25 2014-03-28 v.d. Član NO
Mira Ševo 2009-08-20 2013-11-25 Član NO
Dragiša Zečević 2009-08-20 2013-11-25 Član NO
Mitra Pajić 2009-08-20 2013-11-25 Član NO
Jovanka Sekimić 2018-11-23 Član NO
Bojana Milanović 2018-11-23 Član NO
Saša Đurđević 2018-11-23 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milan Petković 2018-12-28 2019-01-15 VD - Direktor
Željko Stanivuković 2013-12-23 2014-12-30 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod