Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Procenat: 62.76
Telefon: 036/445-000
Fax: 036/445-002
Email: info_hp@post.ba
Webstranica: http://www.post.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mate Rupčić 2016-03-01 2020-03-01 Direktor
Mate Rupčić 2015-10-01 2016-03-31 VD - Direktor
Mate Rupčić 2020-03-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dijana Pejić 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Davorka Šaravanja 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Željko Kordić 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Silvija Brčić 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Zoran Landeka 2021-02-01 2021-05-31 v.d. Član NO
Dijana Pejić 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Davorka Šaravanja 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Željko Kordić 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Silvija Brčić 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Zoran Landeka 2020-10-01 2021-01-31 v.d. Član NO
Željko Kordić 2016-09-01 2020-09-30 Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2016-09-01 2020-09-30 Član NO
Zoran Landeka 2016-09-01 2020-09-30 Član NO
Dijana Pejić 2016-09-01 2020-09-30 Član NO
Silvija Brčić 2017-06-01 2020-09-30 Član NO
Davorka Šaravanja 2016-09-01 2020-09-30 Član NO
Ivan Jozić 2016-09-01 2017-06-01 Član NO
Dijana Pejić 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Davorka Šaravanja 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Željko Kordić 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Ivan Jozić 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Zoran Landeka 2016-04-01 2016-07-01 v.d. Član NO
Dijana Pejić 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Davorka Šaravanja 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Željko Kordić 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Ivan Jozić 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Zoran Landeka 2016-01-01 2016-04-01 v.d. Član NO
Božo Perić 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Dijana Pejić 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Davorka Šaravanja 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Željko Kordić 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Ivan Jozić 2015-10-01 2016-01-01 v.d. Član NO
Nerma Čolaković Prguda 2021-06-01 Član NO
Snježana Zelenika 2021-06-01 Član NO
Mirjana Bošnjak 2021-06-01 Član NO
Silvija Brčić 2021-06-01 Član NO
Zoran Landeka 2021-06-01 Član NO
Dijana Pejić 2021-06-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivan Sušac 2016-03-01 2020-03-01 Član uprave
Ljubo Vujica 2016-03-01 2020-03-01 Član uprave
Zlata Zovko 2016-03-01 2020-03-01 Član uprave
Ljubo Vujica 2015-10-01 2016-03-01 v.d. Član uprave
Zlata Zovko 2015-10-01 2016-03-01 v.d. Član uprave
Ivan Sušac 2015-10-01 2016-03-01 v.d. Član uprave
Zlata Zovko 2020-03-01 Član uprave
Ivan Sušac 2020-03-01 Član uprave
Ljubo Vujica 2020-03-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2012 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2022-06-28 34. redovna sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-07-28 13. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH 2022-06-09 nastavak 18. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2020-07-28 13. sjednica Usvojeno - Utvrđeno