JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH

Entitet: Brčko Distrikt
Kanton:
Smještaj: Brčko Distrikt BiH
Adresa: Studentska 13
Procenat: 0.00
Telefon: 049 217 255
Fax: 049 216 118
Email: info@komunalno.ba
Webstranica: https://www.komunalno.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod