Društvo ograničene odgovornosti - JKP Vitkom Vitez

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Vitez
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 711 572; 030 717 495
Fax: 030 711 369
Email: vitkom@tel.net.ba
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasna Babić 2019-09-14 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vlatko Matić 2018-02-12 v.d. Član NO
Miroslav Jakić 2018-02-12 v.d. Član NO
Emir Đelilović 2018-02-12 v.d. Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod