JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Kreševo
Adresa: Fra Grge Martića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 806 233
Fax:
Email: jkpkostajnica@gmail.com
Webstranica: https://jkpkostajnica.wordpress.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Franjić 2013-09-12 2014-05-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Đemo Ramić 2019-03-01 2022-05-14 Član NO
Nikola Đuričić 2018-05-14 2022-05-14 Član NO
Josip Tolo 2018-05-14 2022-05-14 Član NO
Anto Stanić 2016-12-27 2018-10-01 Član NO
Branko Ivičević 2014-11-01 2016-12-27 Član NO
Josip Tolo 2014-11-01 Predsjednik NO
Jozo Marić 2014-11-01 v.d. Predsjednik NO
Đemo Ramić 2014-11-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ana Buzuk 2014-05-01 2014-11-01 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod