JP ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Mrkonjić Grad
Adresa: Svetog Save br.13
Procenat: 0.00
Telefon: 050 225 317
Fax:
Email: hev@henavrbasu.com
Webstranica: https://www.henavrbasu.com/hevNovi/Default3.aspx?lang=cir
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedeljko Kesić 2010-01-01 2018-12-31 Direktor
Goran Milanović 2018-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Kopanja 2010-01-01 2016-12-31 Član NO
Borislav Špirić 2011-01-01 2013-12-31 Član NO
Goran Ninković 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Mitar Špirić 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Živko Marčić 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Ljiljana Amidžić Gligorić Član NO
Damir Ćopić 2016-01-01 Član NO
Ljubomir Klincov 2010-01-01 Član NO
Vera Bojić 2010-01-01 Član NO
Vladimir Drašković Član NO
Ivan Vanja Boroje Predsjednik NO
Žarko Kučinar 2013-01-01 Član NO
Tomislav Todorović 2010-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Stipanović 2010-01-01 2018-12-31 Član uprave
Goran Milanović 2010-01-01 2018-12-31 Član uprave
Zdravko Kovačević 2010-01-01 2015-12-31 Član uprave
Marko Marković Član uprave
Velibor Jarić 2018-01-01 Član uprave
Slavojka Zeljković 2010-01-01 Član uprave
Miroslav Komlenić Član uprave
Divna Aničić Član uprave
Mirjana Jovanović 2016-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod