JKP Zelenilo i čistoća a.d. Šekovići

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Šekovići
Adresa: Ulica Palih boraca br.63
Procenat: 0.00
Telefon: 056 653 078
Fax: 056 653 078
Email: komunalno.sekovici@yahoo.com
Webstranica:
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod