KP Vodovod a.d. Srbac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Srbac
Adresa: 11.novembra br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 051 740 641
Fax: 051 740 068
Email:
Webstranica: https://www.vodovod-srbac.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Dragosav 2015-11-23 2016-12-22 Direktor
Slobodanka Brezovac 2014-03-28 2015-04-27 Direktor
Slaven Marić 2013-07-26 2013-11-18 Direktor
Drago Jovičić 2011-03-18 2013-05-10 Direktor
Drago Jovičić 2021-06-27 VD - Direktor
Drago Jovičić 2017-06-27 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Živko Todorović 2017-04-10 2017-07-03 v.d. Član NO
Petar Pejaković 2015-10-01 2017-07-03 Član NO
Goran Vasić 2017-04-10 2017-07-03 v.d. Član NO
Drago Jovičić 2017-04-28 2017-06-27 v.d. Član NO
Vlado Bijelić 2016-06-30 2017-03-21 Član NO
Miloš Ožeg 2014-01-10 2017-03-06 Član NO
Vlado Bijelić 2015-04-21 2016-06-30 v.d. Član NO
Ljubomir Desančić 2013-06-10 2015-10-01 Član NO
Goran Stojanović 2014-01-10 2015-04-08 Član NO
Biljana Gužvić 2013-05-10 2014-01-10 v.d. Član NO
Dušan Kovačević 2013-05-10 2014-01-10 v.d. Član NO
Slaven Malešević 2012-11-05 2013-05-10 Član NO
Živko Mikulić 2021-06-30 v.d. Član NO
Živko Todorović 2021-06-30 v.d. Član NO
Goran Vasić 2017-07-03 Član NO
Goran Vasić 2021-06-30 v.d. Član NO
Živko Mikulić 2017-07-03 Član NO
Živko Todorović 2017-07-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jefto Popović 2017-01-25 2017-04-28 VD - Direktor
Slobodan Pejić 2016-12-23 2016-12-31 VD - Direktor
Mladen Dragosav 2015-04-27 2015-11-23 VD - Direktor
Slobodanka Brezovac 2013-11-18 2014-03-28 VD - Direktor
Slaven Marić 2013-05-10 2013-07-25 VD - Direktor
Drago Jovičić 2011-02-04 2011-03-18 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod