JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Šabačkih Đaka bb
Procenat: 0.00
Telefon: 055 202 004; 055 202 905
Fax: 055 202 007
Email: biljana.markovic@orao.aero
Webstranica: https://www.orao.aero/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Biljana Marković 2019-01-22 2020-08-10 VD - Direktor
Milan Prica 2013-10-08 2019-01-22 Direktor
Milan Prica 2011-10-10 2013-11-08 VD - Direktor
Milan Prica 2007-10-10 2011-10-10 Direktor
Nenad Lalić 2020-08-10 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Lakić 2013-06-26 2018-07-04 Član NO
Brano Simanić 2013-06-26 2018-07-04 Član NO
Božidar Matković 2013-06-26 2018-07-04 Član NO
Milenko Grabovac 2013-06-26 2018-07-04 Predsjednik NO
Aleksandar Škipina 2013-06-26 2018-07-04 Član NO
Milenko Grabovac 2007-05-10 2013-06-26 Predsjednik NO
Slavojka Gluhović 2007-05-10 2013-06-26 Član NO
Mladen Lakić 2007-05-10 2013-06-26 Član NO
Branko Kenjić 2007-05-10 2013-06-26 Član NO
Dragan Tešanović 2007-05-10 2013-06-26 Član NO
Zoran Pribišić 2018-07-04 v.d. Član NO
Zoran Savić 2018-07-04 v.d. Član NO
Radivoje Ikonić 2018-07-04 v.d. Predsjednik NO
Željko Tomić 2018-07-04 v.d. Član NO
Miroslav Jović 2018-07-04 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milan Buha 2013-10-08 2017-10-08 Član uprave
Gordan Santrač 2013-10-08 2017-10-08 Član uprave
Milenko Elez 2013-10-08 2017-10-08 Član uprave
Radomir Vukoje 2013-10-08 2017-06-30 v.d. Član uprave
Radomir Vukoje 2009-06-02 2013-10-08 v.d. Član uprave
Gordan Santrač 2007-10-10 2011-10-10 Član uprave
Milenko Elez 2007-10-10 2011-10-10 Član uprave
Milan Buha 2007-10-10 2011-10-10 Član uprave
Teodosije Kecman 2007-10-10 2009-06-02 v.d. Član uprave
Milenko Elez 2019-02-14 v.d. Član uprave
Nenad Lalić 2014-04-01 v.d. Član uprave
Slavko Kovačević 2017-06-30 v.d. Član uprave
Dubravka Banjac 2019-02-14 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Godišnji izvještaj o poslovanju "Orao" a.d. za 2018.g. 2018 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno