JP ZD Istraživačko razvojni centar elektroenergetike AD Istočno Sarajevo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Vuka Karadžića br.17
Procenat: 0.00
Telefon: 057 340 316
Fax: 057 342 014
Email: irce@teol.net
Webstranica: https://www.irce-ad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandar Todorović 2017-10-25 2018-03-22 VD - Direktor
Lazar Sikimić 2010-11-24 2017-10-25 VD - Direktor
Aleksandar Todorović 2018-03-22 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Petar Milošević 2013-11-11 Član UO
Milan Anđić 2013-11-11 Član UO
Jelica Rajić 2013-11-11 Član UO
Jelica Rajić 2013-11-11 Član UO
Dragan Lalović 2013-11-11 Član UO
Milan Anđić 2013-11-11 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod