JKP Vodograd d.o.o. Prozor-Rama

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Prozor-Rama
Adresa: Ćire Truhelke Bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 771 378; 036 771 053
Fax:
Email: vodograd@tel.net.ba; jkp.vodograd@hotmail.com
Webstranica: https://vodograd-rama.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod