KP Vodovod a.d. Gradiška

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gradiška
Adresa: Kozarskih brigada br.36A
Procenat: 0.00
Telefon: 051 813 157
Fax: 051 813 733
Email: vodovod@gradiska.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod