JP Zavod za izgradnju grada Prijedor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Miloša Obrenovića 18-c
Procenat: 0.00
Telefon: 052 231 402; 052 231 425
Fax: 052 231 437
Email: zigpd@teol.net
Webstranica: https://zigpd.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod